ប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់លើ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ចំរូត នៃជាតិខ្មែរ

ប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់លើ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ចំរូត នៃជាតិខ្មែរ បានកេងកម្លាំងពលកម្មកុមារ

ប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់លើ អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ចំរូត នៃជាតិខ្មែរ បានកេងកម្លាំងពលកម្មកុមារ

ចាប់ផ្ដើមសរសេរ ឬវាយ / ដើម្បីជ្រើសយកប្លុកមួយ

ខេត្តសៀមរាប= អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ចំរូតនៃជាតិខ្មែរដែលមានទីតាំងនៅភូមិត្រៀកសង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាបរងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាបានគេងប្រវ័ញ្ចទៅលើពលកម្មកុមារដោយប្រើកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលឲ្យទៅរៀបបន្ទប់នៅតាមផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារឬក៏ឲ្យទៅបង់ត្រីដើម្បីយកមកធ្វើម្ហូបជាដើមសំណួរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានសួរទៅលោកទេវនាថដែលជានាយកអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ចំរូតនៃជាតិខ្មែរថាជំនួយដែលគេជួយមកដល់កុមារកំព្រានៅក្នុងមណ្ឌលនេហេមានេះតើលោកយកទៅទីណារហូតដល់ប្រើកុមារដែលនៅក្នុងបន្ទុកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យទៅធ្វើការរៀបបន្ទប់នៅតាមសណ្ឋាគារផ្ទះសំណាក់ឬក៏ឲ្យទៅស្ទូចត្រីជាដើម ។


ពាក់ព័ន្ធទៅនិងករណីចោទប្រកាន់ខាងលើនោះ អង្គភាពព័ត៌មាន Rssk-news យើងខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកប្រធានអង្ការនេះបានទេ ដោយសារមិនមានលេខទូរស័ព្ទ អង្គភាពព័ត៌មានយើងរង់ចាំការបកស្រាយ តាមរយះលេខទូរស័ព្ទមាន: 095672231/081680133 រៀងរាល់ម៉ោងការងារ ៕ បឋម